4 Loại Kinh Doanh: Phần #5 – Bạn Cần Những Kỹ Năng Gì Để Thành Công Trong Kinh Doanh?

Bạn nên xem video này trước:

4 Loại Kinh Doanh: Phần #4 – Một Người Khách Hàng Ấm So Với Một Người Khách Hàng Lạnh Là Gì?

Ở chỗ này Tài bỏ dấu “?” vì đây là vấn đề mình cần để thành công trong vấn đề này.

Cái này tiếng Mỹ gọi là “skills”, dịch ra tiếng Việt là tài năng hay khả năng của mình.

Trong tất cả những lĩnh vực này muốn thành công thì mình phải có những tài năng này.

Nếu không có nó thì trước sau gì mình cũng thất bại thôi.

  • Mình phải biết bán hàng (sales).
  • Mình phải biết persuasion.
  • Mình phải biết influence và negotiations.

Những tài năng này là những thứ mình cần trong kinh doanh.

Mình phải biết bán hàng, giao thiệp với người ta.

Mình phải biết giao thiệp sao cho người ta tin tưởng, người ta đi theo mình.

Mình không có tài năng này thì bất kể mình làm “Traditional Business” hay “Muti-level Marketing” hay “Internet Marketing” thì mình cũng sẽ thất bại.

Tại vì tất cả những loại hình kinh doanh đều cần những tài năng này.

Mà nếu mình không có tài bán hàng, nói chuyện với người ta cho người ta tin tưởng, mình không nói cách phù hợp với làm ăn thì trước sau gì mình cũng thất bại thôi, mình không làm tiền được.

Trong cái “Muti-level Marketing” này nó cần những tài năng này rất nhiều.

“Network” nghĩa là mình phải đi ra nói chuyện với vài trăm, vài ngàn người mà những người này đều là “cold customer” (khách hàng lạnh) cả.

Không có người khách hàng nào là “ấm” cả , khách hàng nào cũng “lạnh”.

Trong “traditional business”, ví dụ như trong tiệm bán điện thoại, lúc mọi người vào thì dù khả năng bán hàng của Tài dở nhưng khách hàng “ấm“ rồi thì vẫn dễ bán tại vì người khách hàng đem tiền vào, họ vào tiệm mình và hỏi:

“Hey Tài, mày có điện thoại nào không, tao có tiền này, mày có cái điện thoại nào không?” thì mình trao đổi nhau cái điện thoại và tiền.

Lúc mình trong hoàn cảnh đó mình bán hàng giỏi hay không thì cũng không thành vấn đề mấy.

Những người làm trong “traditional business”, dù không thành công nhiều thì họ vẫn có thể làm được.

Còn trong “Muti-level Marketing”, mình phải nói chuyện với mấy trăm, mấy ngàn người làm cho người ta tin tưởng mình để mua sản phẩm của mình.

===================================================

Nếu bạn thích video này thì hay bấm nút “Like” hay “Subscribe” để chia sẻ với mấy bạn học sinh hoặc mấy bạn đang học tiếng Anh.

Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các video khác.

Bạn có thể hỗ trợ blog này bằng cách quyên góp ở đây.

===================================================

Bạn có thể xem video tiếp theo ở đây:

4 Loại Kinh Doanh: Phần #6 – Tại Sao Nhiều Người Thất Bại Trong Bán Hang Đa Cấp Hay Tiếp Thị Đa Cấp?

===================================================

Video transcription & editing has been provided by T. Ninh.

Comments

  1. Mến chào anh Tài!
    Em sống ỡ thuỷ điển

    Em có một số việc hy vọng anh tư vấn giúp em,10 năm trước em đã làm bếp cho nhà hàng china,nhưng em đã tự nghĩ làm vì muốn thay đổi việc khác.nhưng đến bay giờ em chưa tìm được việc làm vì ko gioi tiêng thuỷ điển,em thì muốn tự mình Mỡ tiệm làm ăn nhưng lại ko co vốn.hiện giờ thì gập khó khăn trong cuộc sống và gia đình cũng lộn sộn vì chuyện em chưa kiếm được tiền.anh giúp tư vấn cho em được thông xuốt.cảm ơn anh nhiều