3 Chỗ Tốt Nhất Để Tìm Một Người Tình Yêu

Chào các bạn đây là Tài đây.

Trong video này Tài muốn chia sẻ với các bạn 3 chỗ mà mình có thể cặp bồ với trai hoặc gái dễ nhất.

3 chỗ mà mình kiếm người tình dễ nhất là đầu tiên trong trường học.

Trong trường học sẽ có gặp được nhiều người để cặp bồ nhất, vì ở đó nhiều trai gái.

Chỗ thứ 2 là trong xã làng của mình, mình sẽ gặp được nhiều trai gái.

Chỗ thứ 3 mình sẽ kiếm được nhiều người để nói chuyện, giao tiếp để cặp bồ được là trong các cộng đồng như chùa, nhà thờ.

Trong 3 chỗ đó là trường học, xã làng hay chùa, nhà thờ thì đó là chỗ mình sẽ kiếm được nhiều người nhất để nói chuyện, giao thiệp với họ.

Bởi vậy nếu bây giờ bạn đang còn độc thân hoặc chưa có người yêu thì mình nên đi học, đi làm hoặc đi nhà thờ, đi chùa.

Rồi bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhiều người, để giao tiếp, để có thể cặp bồ được.

Bởi vậy mình chỉ muốn chia sẻ vấn đề rất là ngắn với các bạn, để cho những người không có người tình hay người yêu thì nên xem trong 3 chỗ đó chứ đừng chạy ra club hay bar thì khó kiếm lắm.

Trong 3 chỗ đó là dễ nhất vì mọi người hiền lành hơn trong club.

Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình sẽ gặp lại sau trong các video khác.

Nếu bạn thích video này,muốn Tài nói thêm về vấn đề này thì nên bấm thumps up, còn không thích thì bấm thumps down.

Chúng mình gặp lại sau nhé các bạn.

===================================================

Nếu bạn thích video này thì hay bấm nút “Like” hay “Subscribe”.

Cảm ơn các bạn đã  xem video này , chúng mình sẽ gặp lại sau.

Bạn có thể hỗ trợ blog này bằng cách quyên góp ở đây.

===================================================

Video transcription & editing has been provided by T. Ninh.