4 Loại Kinh Doanh: Phần #12 – Người Chủ Sản Phẩm Giật Tiền Mình Trong Tiếp Thị Liên Kết Được Không?

Nói tóm lại thì trong Affiliate marketing thì mình không có sản phẩm thì mình lấy sản phẩm của người khác mình bán dùm họ.

Mình bán xong thì họ trả tiền cho mình, bạn đừng lo chuyện người ta không trả tiền cho mình.

Vì cái Affiliate marketing tốt cái là người làm chủ của sản phẩm này ví dụ như hãng sản  xuất đồng hồ này thì bạn không cần lo nó lừa mình, gạt mình hay nó bán đồng hồ xong nó không trả tiền cho mình.

Vì giả sử cái hãng sản xuất đồng hồ nó nằm bên này, rồi có một thằng đứng giữa đây, nó  xem chừng và mình đứng bên này.

Lúc mình làm cái video thì thằng Amazone nó đứng bên này nó bán cái đồng hồ này nó gửi cho người khách hàng.

Rồi nó lấy 400$ nó gửi lại cho hãng sản xuất và gửi 4% tiền lời cho Tài, tức là các 16-20$.

Nó làm tự động trên máy tính, không có ai đụng tới, và nó cứ làm hoài như vậy.

Vì vậy Tài tin rằng nó là cách dễ nhất, an toàn nhất để mình làm tiền trên mạng.

Mình chỉ cần kiếm các hãng có sản phẩm, dịch vụ mình thích rồi mình đi làm cái đó thôi.

===================================================

Nếu bạn thích video này thì hay bấm nút “Like” hay “Subscribe”.

Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các video khác.

Bạn có thể hỗ trợ blog này bằng cách quyên góp ở đây.

===================================================

Video transcription & editing has been provided by T. Ninh.

4 Loại Kinh Doanh:  Phần #11 – Tiền Lợi Của Kinh Doanh Tiếp Thị Liên Kết Là Bao Nhiêu?

4 Loại Kinh Doanh:  Phần #13 – Công Ty Nào Có Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết?