Bí Mật Tình Cảm #1 – 3 Giai Đoạn Của Tình Cảm

Bí Mật Tình Cảm #1 – 3 Giai Đoạn Của Tình Cảm

Có 3 giai đoạn chính trong một mối quan hệ tình yêu giữa một người đàn ông và một phụ nữ.

Giai đoạn đầu là giai đoạn “hẹn hò“, nơi những người đầu tiên gặp gỡ và làm quen với nhau. Điều này cũng được gọi là “tán tỉnh” sân khấu.

Giai đoạn thứ hai là “quan hệ” giai đoạn mà mọi người trở thành độc quyền và đồng ý không nhìn thấy bất cứ ai khác. Giai đoạn này có thể là:

  • bạn trai và bạn gái
  • quan hệ tình dục đối tác
  • tham gia
  • hôn nhân

Giai đoạn thứ ba là “tách rời“.   Đây là giai đoạn đau đớn nhất cho tất cả mọi người.

Đây là giai đoạn mà những người ly dị hoặc riêng biệt từ mỗi khác.

Mỗi giai đoạn của một mối quan hệ tình yêu đòi hỏi một kỹ năng khác nhau nên rất quan trọng để hiểu những gì em đang ở trong giai đoạn, do đó em có thể thực hành các kỹ năng chính xác.

Anh sẽ chỉ nói về các giai đoạn đầu tiên bởi vì đó là nơi mà Anh có kiến thức nhất và kinh nghiệm.

Anh chưa bao giờ kết hôn vì vậy Anh không đủ tiêu chuẩn để nói về các giai đoạn thứ hai hoặc thứ ba của một mối quan hệ tình yêu.

Tuy nhiên, Anh tin rằng 90% của sự thành công của một mối quan hệ tình yêu nằm trong giai đoạn đầu tiên.

Nếu em nhận được trong giai đoạn đầu tiên chính xác, em sẽ có một mối quan hệ rất thành công trong giai đoạn thứ hai.

Anh hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm của Anh trong vấn đề này sẽ giúp em trở nên thành công hơn với cuộc sống tình cảm của em.