Nghĩ Giàu Làm Giàu ( Think And Grow Rich-Napoleon Hill )

Mình nghĩ đây là một cuốn sách rất tuyệt vời , khi mình đọc cuốn sách này nó đã dạy cho mình một cách nghĩ khác về 2 từ “ Thành Công ” và 2 từ “ Giàu Có ” .

Không biết các bạn suy nghĩ như thế nào về 4 từ trên nhưng nếu trước đây có ai đó hỏi mình về ý nghĩa những từ ấy thì mình sẽ trả lời là :

“ Uhm , thì sự thành công của những con người trên thế giới là điều gì đó mà chỉ những ai có tài và có bản lãnh vốn có thì mới có thể đạt được, còn về sự giàu có thì tất cả là chữ tiền , ai có thật nhiều tiền thì người đó mới được gọi là giàu có …”

Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể giàu có và thành công như những người đã từng , mình chỉ cố gắng học và mong sao khi ra trường sẽ có một chỗ làm phù hợp và ổn định với mức lương cao .v.v… Continue reading Nghĩ Giàu Làm Giàu ( Think And Grow Rich-Napoleon Hill )