Category Archives: Bí Mật Làm Giàu

Bí Mật Làm Giàu #30 – Làm Sao Để Chọn Đúng Con Đường Đi Để Làm Tiền

#1 – Những Thứ Anh Muốn
– Không làm việc từ sáng tới chiều
– Nhà/ xe
– Tiền dư/thụ động
– Tự do về địa điểm
– Hệ thống kinh doanh
– Những tài sản thừa kế
– Những thu nhập không tương đồng


#2 – Những Thứ Anh Không Muốn
– Phụ thuộc vào gia đình
– Văn phòng lớn/nhiều nhân viên
– Làm những gì không thích
– Làm việc với những người không thích


#3 – Lọc