One thought on “Cuộc Sống Việt Kiều Mỹ #20 – Trường Học Ở Mỹ Có Thực Sự Miễn Phí Không?”

  1. Cảm ơn anh Tài, nhờ có những video của anh mà cuộc sống và tư duy của em thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *