Niềm Tin Của Mình Sẽ Ảnh Hưởng Hành Động Của Mình

Đây là một bài học có giá trị anh học được từ ông Tony Robbins về cách niềm tin của mình sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình.

Mọi người sinh ra để có KHẢ NĂNG để thành công trong sức khỏe, sự giàu có, và tình cảm.

Các KẾT QUẢ em có được trong cuộc sống sẽ được xác định bởi có bao nhiêu HÀNH ĐỘNG em làm để tạo có được những gì em muốn trong cuộc sống của em.

Tuy nhiên, nó không thể chỉ là bất kỳ loại hành động.  Nó phải được các loại hành động đó mà sẽ mang lại cho em gần gũi hơn với sự thành công mà em muốn.Mặc dù tất cả các em có khả năng để trở thành thành công, em không luôn luôn sử dụng 100% khả năng của em để trở thành công vì những Niềm Tin tiêu cực mà em có về sự thành công trong đầu của em.

Khi em lớn lên trong một gia đình nghèo trong một quốc gia nghèo, tự nhiên em sẽ phát triển sự tin tưởng rằng em không thể thành công như một người nào đó được sinh ra trong một quốc gia giàu có.

Vì em không tin rằng em có thể có thể thành công bởi vì em là người nghèo hoặc ít học, sau đó em sẽ không sử dụng 100% khả năng em có để trở thành công.

Hành động của em sẽ rất “yếu” và em sẽ không sử dụng các nỗ lực 100% bởi vì trong tâm trí của em, em đã tin rằng em sẽ không bao giờ thành công như vậy tại sao em phải phung phí thời gian, năng lượng hoặc công sức để tạo ra thành công.

Khi hành động của em yếu, em sẽ không có được kết quả thành công mà em muốn, mà sẽ làm cho em có một niềm tin thậm chí còn yếu hơn về khả năng của em để thành công.

Vòng luẩn quẩn của niềm tin tiêu cực mà ngăn em sử dụng 100% khả năng của em …

… mà ngăn cản em từ việc hành động “mạnh mẽ”…

… dẫn đến kết quả rất nghèo …

… dẫn đến nhiều niềm tin tiêu cực …

… sẽ tiếp tục và tiếp tục cho đến khi em thức dậy và bắt đầu hành động để thay đổi niềm tin của em!

Vấn đề này là tồi tệ hơn khi không có ai trong gia đình của em đã đạt được những thành công trước đây.

Nếu ông nội, cha, chú , vì dì của em, đã không được thành công trong cuộc sống của họ, nó sẽ rất khó khăn cho em để tin rằng em đã bao giờ có thể thành công ngay cả khi em được sinh ra trong một thời gian, nơi công nghệ này là tốt hơn, không có chiến tranh, mọi người không chết đói và chết xung quanh em mỗi ngày.

Mặc dù những đứa trẻ lớn lên trong gia đình và các nước giàu có nhiều tiền hơn, đó là không phải tiền mà làm cho họ thành công dễ dàng hơn và nhanh hơn.

Rõ ràng, có tiền sẽ giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày của em bởi vì em không thể suy nghĩ về sự thành công khi em đang đói.

Lý do lớn nhất tại sao các trẻ em trong các gia đình và các nước giàu có thành công hơn là bởi vì họ lớn lên trong một môi trường mà tất cả mọi người tin rằng họ có thể thành công!

Họ quen với việc nhìn thấy những người làm ra tiền lớn, xe hơi lớn, nhà lớn, có phụ nữ đẹp, vv trong cuộc sống của họ.

Đây là lý do tại sao điều quan trọng là em tập trung vào củng cố niềm tin của em và không để bất cứ ai nói với em rằng em không thể thành công trong cuộc sống và đạt được cuộc sống mà em muốn sống.

Hãy cẩn thận về gia đình và bạn bè đã không bao giờ đạt được thành công trong cuộc sống khiến em không đạt được sự thành công mà em muốn trong sức khỏe, sự giàu có, và tình cảm.

Các em nen để lại nhận xét về dưới đây nếu em muốn anh làm thêm video về chủ đề này.

Anh Tài

=============================================

Here is a valuable lesson I learned from Tony Robbins about how our beliefs affect our actions.

Everyone is born to have the POTENTIAL to be successful in health, wealth, and relationships.

The RESULTS you get in life will be determined by how much ACTION you take to get what you want in life.

However, it can not just be any type of action.  It has to be the right type of action that will bring you closer to the success you want.

Although you all have the potential to become successful, you don’t always use 100% of your potential to become successful because of the negative BELIEFS that you have about success inside your head.

When you grow up in a poor family inside a poor country, you will naturally develop the belief that you can not become successful like someone that is born rich inside a rich country.

Since you do not believe that you can can become successful because you are poor or uneducated, then you will NOT use 100% of the potential you have to become successful.

Your actions will be very “weak” and you will not use 100% effort because in your mind, you already believe that you will never succeed so why even waste the time, energy or effort.

When your actions are weak, you will not get the successful results you want, which will make you have an even weaker belief about your ability to succeed.

This vicious cycle of negative beliefs which prevents you from using 100% of your potential…

… which prevents you from taking “strong” actions…

… which leads to very poor results…

… which leads to more negative beliefs…

… will continue and continue until you wake up and begin to take action to change your beliefs!

This problem is worse when no one in your family has achieved success before.

If your grandfather, father, uncle, aunt, etc have not been successful in their lives, it will be very difficult for you to believe that you can ever succeed even though you are born in a time where the technology is better, there is no war, people are not starving and dying around you every day.

Although kids that grow up in rich families and rich countries have more money, it is NOT the money that makes them succeed easier and faster.

Obviously, having money helps in your daily life because you can not think about success when you are starving.

The biggest reason why kids in rich families and countries have more success is because they grow up in an environment where everyone believes they can succeed!

They are accustomed to seeing people make big money, big cars, big houses, have beautiful women, etc. in their lives.

This is why it is important for you to focus on strengthening your beliefs and not let anyone tell you that you can not succeed in life and achieve the life that you want to live.

Be careful about the family and friends who have never achieved success in their lives prevent you from achieving the success that you want in health, wealth and relationships.

Please leave a comment below if you want me to make more videos about this topic.

Tai Duong

Comments

  1. Anh Tài ơi!em không biết việc quản lí các chi nhánh bên mỹ có giống như bên việt nam minh không nữa!em đang có 2 cửa hàng bán quần áo thời trang tại cần thơ,lúc đầu thì do em trực tiếp quản lí nên doanh thu rất cao,nhưng từ khi em giao lại cho một nhân viên của em,bạn ấy cũng tốt nghiệp nghành quản trị,thế nhưng doanh thu thì lại không như lúc trước,bây giờ em đang muốn mở rộng hơn nữa,trong năm tới em sẽ mở thêm 2 cửa hàng nữa,vì thế em xin hỏi ý kiến của anh trước khi mở rộng và xin anh chia sẻ thêm về cách quản trị một lúc 4 cửa hàng mà không cần mình trực tiếp quản lí,vấn đề kế toán như thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lí nhân viên của mình một cách tốt nhất!!!rất mong nhận được câu trả lời của anh TÀI!!!

  2. Anh tài thật tuyệt vời. Cảm ơn anh rất nhiều vì những chia sẻ của anh giúp chúng em rất nhiều