Phương Pháp Phát Âm Tiếng Anh Như Người Mỹ #2 – Phát Âm Phần Cuối Của Mỗi Chữ

Trong video này Tài muốn chia sẻ với các bạn thêm một phương pháp nữa để lúc mình học tiếng Mỹ, tiếng Anh, mình phát âm cho đúng theo giọng của người Mỹ.

Dưới video này Tài có ghi lại những lời nói của ông Steve Job, chủ của hãng Apple, người tạo ra hãng Apple.

Bạn xem theo để xem cách Tài phát âm những chữ này rồi sau đó Tài chỉ cho bạn mấy chỗ người Việt Nam mình thường quên phát âm, không đúng theo người Mỹ.

Câu chuyện này nói về lúc ông Steve Job tạo ra hãng Apple, rồi sau đó ông bị đuổi khỏi hãng mà ông tạo ra. Bây giờ Tài bắt đầu đọc nhé.

Tài muốn bạn lúc bạn theo dõi Tài , lúc Tài đang đọc thì để ý coi cái cách Tài phát âm mỗi câu, chữ, đuôi của mỗi chữ.

Để ý coi cái cách Tài phát âm:

“I was lucky — I found what I loved to do early in life.
Woz and I started Apple in my parents garage when I was 20.

We worked hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4000 employees.
We had just released our finest creation — the Macintosh — a year earlier, and I had just turned 30.

And then I got fired.

How can you get fired from a company you started?

Well, as Apple grew we hired someone who I thought was very talented to run the company with me, and for the first year or so things went well.
But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling out. When we did, our Board of Directors sided with him.

So at 30 I was out.

And very publicly out.

What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating.”

Bạn nên để ý mỗi lúc Tài phát âm cái đuôi của mỗi chữ Tài cố tình không có đọc hết cái chữ đó.

Đó là một vấn đề Tài để ý lúc người Việt Nam nói tiếng Mỹ, họ không phát âm hết nguyên chữ, cái đuôi của chữ đó.

Bây giờ Tài sẽ đọc thêm 1 lần nữa, xong rồi Tài mời các bạn đọc theo Tài, xong để ý cách Tài phát âm hết chữ đó.

Xong Tài cố ý phát âm nặng giọng để cho các bạn thấy rằng nó thay đổi hết cách Tài phát âm tiếng Mỹ:

“I was lucky — I found what I loved to do early in life.
Woz and I started Apple in my parents garage when I was 20.

We worked hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4000 employees. 
We had just released our finest creation — the Macintosh — a year earlier, and I had just turned 30.

And then I got fired.

How can you get fired from a company you started?

Well, as Apple grew we hired someone who I thought was very talented to run the company with me, and for the first year or so things went well. 
But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling out. When we did, our Board of Directors sided with him.

So at 30 I was out.

And very publicly out.

What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating.”

Các bạn xem đó Tài cố tình phát âm đuôi mỗi chữ nặng thêm.

Ví dụ như chữ trên hàng đầu tiên:

“I found“

Người Việt Nam lúc nói chữ “found” họ thường ngưng ngay chữ “n”, họ không phát âm tới chữ “d”ở sau lung.

Bởi mình ngưng ở chữ “n” giống như là…

Mà nếu mình nói nguyên hết chữ đó thì sẽ là… nó có chữ “d” ở sau lung.

Rồi chữ “what” thường người Việt Nam mình sẽ phát âm là…

Nó không hết cái chữ đó. Bởi vậy mình muốn nói giọng Mỹ mình nên phát âm hết nguyên chữ đó luôn.

Với chữ “loved “ người Việt Nam mình hay nói… họ không nói hết .

Thì mong rằng trong video này Tài chia sẻ với các bạn, các bạn sẽ thấy lúc phát âm những chữ đó mình nên phát âm hết nguyên cái chữ đó, cái đuôi phía sau đó.

Nhất là mấy cái chỗ giọng nặng “found” “what” “loved”.

Mấy cái sau lưng, cái đuôi đó nên phát âm cho chính xác.

Mong rằng video này giúp các bạn phát âm tiếng Anh giỏi hơn, sau này Tài sẽ chia sẻ thêm phương pháp khác nữa trong những video trong tương lai.

Nếu các bạn thích video này thì Tài mời các bạn Like hoặc Subscribe hoặc không thích thì bấm Dislike.

Các bạn nếu biết người Việt Nam nào khác muốn học tiếng Anh, phát âm tiếng Anh đúng bạn nên chia sẻ video này với họ.

Hẹn gặp các bạn lại sau trong những video khác.

Cảm ơn các bạn đã coi video.

==================================================

Bạn có thể hỗ trợ blog này bằng cách quyên góp ở đây.

==================================================

Video transcription & editing has been provided by T. Ninh.