Thu Hút Cô Gái #5 – Phương Pháp Tìm Kiếm Và Nói Chuyện Với Con Gái Mà Không Sợ Bị Từ Chối Hay Sợ Hãi

Trong video này, Tài muốn chia sẻ với em cái phương pháp lựa chọn và luyện tập nói chuyện với con gái mà không sợ bị từ chối hay sợ hãi.

Nhấn vào đây để xem video trước đây:

Thu Hút Cô Gái #4 – Một Nơi Tốt Để Gặp Hàng Trăm Cô Gái

Nhấn vào đây để xem video tiếp theo:

(coming soon)